สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 11.00-16.00
รหัสการแข่งขัน 99 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ 1 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด  ตาก เขต ๒  96.17   1 ชนะเลิศ
2
 อุทยานศึกษากระบี่  กระบี่  91.17   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ราชประชานุเคราะห์ 29  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  90.50   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 เทพมิตรศึกษา  สุราษฎร์ธานี เขต ๑  85.33   4 เหรียญทอง
5
 ศึกษาสงเคราะห์น่าน  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  85.00   5 เหรียญทอง
6
 วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)  สมุทรสาคร  84.50   6 เหรียญทอง
7
 รัตนาเอื้อวิทยา  เชียงใหม่ เขต ๓  83.16   7 เหรียญทอง
8
 มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ปราจีนบุรี เขต ๑  80.83   8 เหรียญทอง
9
 บูรณะรำลึก  ตรัง เขต ๑  74.16   9 เหรียญเงิน
10
 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  72.50   10 เหรียญเงิน
11
 ชุมชนบ้านหนองยาว  อุบลราชธานี เขต ๕  65.00   11 เหรียญทองแดง