สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 11.00-16.00
รหัสการแข่งขัน 98 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์1 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านสวนหลวง  สมุทรสาคร  95.17   1 ชนะเลิศ
2
 พุทธมงคลนิมิตร  ภูเก็ต  91.83   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ดรุณศึกษา  นครศรีธรรมราช เขต ๓  89.67   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 วัดปรังกาสี  กาญจนบุรี เขต ๓  88.33   4 เหรียญทอง
5
 ซับใหญ่วิทยาคม  ชัยภูมิ เขต ๓  83.16   5 เหรียญทอง
6
 ศรีธรรมราชศึกษา  นครศรีธรรมราช เขต ๑  81.66   6 เหรียญทอง
7
 ศึกษาสงเคราะห์ตาก  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  79.66   7 เหรียญเงิน
8
 นครไทยวิทยาคม  พิษณุโลก เขต ๓  72.50   8 เหรียญเงิน
9
 ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  70.00   9 เหรียญเงิน
10
 บ้านยางเปา  เชียงใหม่ เขต ๕  68.50   10 เหรียญทองแดง
11
 ราชประชานุเคราะห์ 28  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  67.50   11 เหรียญทองแดง
12
 ชุมชนบ้านสองชั้น  บุรีรัมย์ เขต ๒  65.83   12 เหรียญทองแดง