สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 08.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 97 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์1 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านโนนรังวิทยาคาร  ขอนแก่น เขต ๑  89.00   1 ชนะเลิศ
2
 ชุมชนบ้านเสิงสาง  นครราชสีมา เขต ๓  75.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านพะงาดวิทยา  นครราชสีมา เขต ๗  65.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านควนเงิน  นครศรีธรรมราช เขต ๓  55.00   4 ได้เข้าร่วม
5
 ชาวไทยใหม่ (โดมทักษิณอนุสรณ์)  พังงา  55.00   4 ได้เข้าร่วม
6
 บ้านเจดีย์โคะ  ตาก เขต ๒  55.00   4 ได้เข้าร่วม
7
 บ้านบวก  ลำพูน เขต ๒  50.00   7 ได้เข้าร่วม
8
 อนุบาลท่าหลวง  ลพบุรี เขต ๒  50.00   7 ได้เข้าร่วม
9
 วัดหนองคุ้ม  ปราจีนบุรี เขต ๑  50.00   7 ได้เข้าร่วม
10
 บ้านคอลอมุดอ  สงขลา เขต ๓  50.00   7 ได้เข้าร่วม
11
 วัดพุทธิสาร  สระแก้ว เขต ๒  50.00   7 ได้เข้าร่วม