สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 08.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 96 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์1 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านโนนแสวง  อุดรธานี เขต ๒  89.00   1 ชนะเลิศ
2
 สังข์ทองวิทยา  กระบี่  75.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านทุ่งหงษ์  ชุมพร เขต ๑  65.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านจอหอ  นครราชสีมา เขต ๑  55.00   4 ได้เข้าร่วม
5
 วัดบ้านฆ้อง  ราชบุรี เขต ๒  55.00   4 ได้เข้าร่วม
6
 นิบงชนูปถัมภ์  ยะลา เขต ๑  55.00   4 ได้เข้าร่วม
7
 บ้านแม่สาว  เชียงใหม่ เขต ๓  50.00   7 ได้เข้าร่วม
8
 บ้านจะตี  เชียงราย เขต ๓  50.00   7 ได้เข้าร่วม
9
 บ้านทุ่งฮ้าง  ลำปาง เขต ๓  50.00   7 ได้เข้าร่วม
10
 บ้านโนนราษีฝางวิทยา  มหาสารคาม เขต ๑  50.00   7 ได้เข้าร่วม
11
 ชุมชนวัดกลางกร่ำ  ระยอง เขต ๒  50.00   7 ได้เข้าร่วม
12
 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม  สมุทรสาคร  50.00   7 ได้เข้าร่วม