สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 08.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 95 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์1 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านดงเค็ง  สุรินทร์ เขต ๒  89.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)  ศรีสะเกษ เขต ๒  75.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านร่องส้าน  พะเยา เขต ๒  65.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านโนนราษีฝางวิทยา  มหาสารคาม เขต ๑  55.00   4 ได้เข้าร่วม
5
 บ้านเขาใหญ่  นครศรีธรรมราช เขต ๔  55.00   4 ได้เข้าร่วม
6
 บ้านค่ายรวมมิตร  สตูล  55.00   4 ได้เข้าร่วม
7
 บ้านแม่สาว  เชียงใหม่ เขต ๓  50.00   7 ได้เข้าร่วม
8
 บ้านบวก  ลำพูน เขต ๒  50.00   7 ได้เข้าร่วม
9
 วัดนาวง  นครศรีธรรมราช เขต ๑  50.00   7 ได้เข้าร่วม
10
 ก็พัฒนศึกษา  ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒  50.00   7 ได้เข้าร่วม
11
 บ้านสมานมิตร  ระยอง เขต ๑  50.00   7 ได้เข้าร่วม
12
 วัดคิริวิหาร  ตราด  50.00   7 ได้เข้าร่วม