สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 08.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 94 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์1 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 เมตตาวิทยา  เพชรบูรณ์ เขต ๒  95.00   1 ชนะเลิศ
2
 จุ๋งฮัวโซะเซียว  ตรัง เขต ๒  93.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านกันทรารมย์  ศรีสะเกษ เขต ๓  90.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 อุทยานศึกษากระบี่  กระบี่  85.00   4 เหรียญทอง
5
 ตรังวิทยา  ตรัง เขต ๑  80.00   5 เหรียญทอง
6
 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  78.00   6 เหรียญเงิน
7
 ศึกษาสงเคราะห์สกลนคร  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  76.00   7 เหรียญเงิน
8
 องค์การบริหารจังหวัดกำแพงเพชร  กำแพงเพชร เขต ๑  74.00   8 เหรียญเงิน
9
 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)  ชัยภูมิ เขต ๒  73.00   9 เหรียญเงิน
10
 ศึกษาสงเคราะห์น่าน  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  68.00   10 เหรียญทองแดง
11
 มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ปราจีนบุรี เขต ๑  68.00   10 เหรียญทองแดง
12
 วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)  สมุทรสาคร  65.00   12 เหรียญทองแดง