สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 08.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 93 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์1 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)  พะเยา เขต ๒  95.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านหนองชะแอน  กำแพงเพชร เขต ๒  90.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ชาวไทยใหม่ (โดมทักษิณอนุสรณ์)  พังงา  89.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านคอลอมุดอ  สงขลา เขต ๓  85.00   4 เหรียญทอง
5
 วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)  สมุทรสาคร  85.00   4 เหรียญทอง
6
 บูรณะรำลึก  ตรัง เขต ๑  78.00   6 เหรียญเงิน
7
 บ้านดงบาก  สกลนคร เขต ๒  75.00   7 เหรียญเงิน
8
 บ้านท่าข้าม  เพชรบูรณ์ เขต ๑  70.00   8 เหรียญเงิน
9
 บ้านหนองขาม  นครราชสีมา เขต ๒  68.00   9 เหรียญทองแดง
10
 ชุมชนบ้านปลาขาว  อุบลราชธานี เขต ๕  68.00   9 เหรียญทองแดง
11
 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  65.00   11 เหรียญทองแดง
12
 บ้านตาเรือง  จันทบุรี เขต ๒  55.00   12 ได้เข้าร่วม