สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 08.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 91 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์1 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 เมืองจำปาขัน  ร้อยเอ็ด เขต ๒  90.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านท่าข้าม  เพชรบูรณ์ เขต ๑  86.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 นิคมสร้างตนเอง 5  บุรีรัมย์ เขต ๒  80.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านม่วงนาดี  อุบลราชธานี เขต ๕  78.00   4 เหรียญเงิน
5
 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  75.00   5 เหรียญเงิน
6
 บ้านร้องขี้เหล็ก  เชียงใหม่ เขต ๑  72.00   6 เหรียญเงิน
7
 บ้านบางน้อย  นครศรีธรรมราช เขต ๓  68.00   7 เหรียญทองแดง
8
 บ้านห้วยมาลัย  กาญจนบุรี เขต ๓  65.00   8 เหรียญทองแดง
9
 บ้านบ่อระแหง  กาญจนบุรี เขต ๒  60.00   9 เหรียญทองแดง
10
 บ้านวังอ้อ  พิจิตร เขต ๑  58.00   10 ได้เข้าร่วม
11
 ทุ่งตาพลวิทยา  ระนอง  58.00   10 ได้เข้าร่วม
12
 ดรุโณทัย  ตรัง เขต ๑  58.00   10 ได้เข้าร่วม