สรุปผลการแข่งขัน เขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 08.00-14.30
รหัสการแข่งขัน 9 สถานที่แข่งขัน ห้องแข่งขัน2 อาคารชาเลนเจอร์1 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ตรังคริสเตียนศึกษา  ตรัง เขต ๑  75.00   1 ชนะเลิศ
2
 ประกอบธรรมอิสลาม  กระบี่  68.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 มารีวิทยาปราจีนบุรี  ปราจีนบุรี เขต ๑  67.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 เทศบาลบ้านปากทาง  พิจิตร เขต ๑  66.00   4 เหรียญทองแดง
5
 อนุราชประสิทธ์  นนทบุรี เขต ๑  65.00   5 เหรียญทองแดง
6
 ศึกษาสงเคราะห์สกลนคร  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  64.00   6 เหรียญทองแดง
7
 กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)  นครราชสีมา เขต ๕  63.00   7 เหรียญทองแดง
8
 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  สมุทรปราการ เขต ๑  62.00   8 เหรียญทองแดง
9
 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์  เพชรบูรณ์ เขต ๑  61.00   9 เหรียญทองแดง
10
 บัณฑิตศึกษาลัย  พิจิตร เขต ๒  60.00   10 เหรียญทองแดง