สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 11.00-16.00
รหัสการแข่งขัน 89 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์1 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านห้วยมาลัย  กาญจนบุรี เขต ๓  98.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านจาน  นครราชสีมา เขต ๕  96.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  80.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านสันป่าสัก  เชียงใหม่ เขต ๔  76.00   4 เหรียญเงิน
5
 มัธยมตากสินระยอง  ระยอง เขต ๑  75.00   5 เหรียญเงิน
6
 บ้านปาง  ลำพูน เขต ๒  66.00   6 เหรียญทองแดง
7
 ประภัสสรวิทยา  ชลบุรี เขต ๑  65.00   7 เหรียญทองแดง
8
 เทศบาล 2 (คลองจิหลาด)  กระบี่  65.00   7 เหรียญทองแดง
9
 วัดคลองใหญ่  พัทลุง เขต ๑  61.00   9 เหรียญทองแดง
10
 บ้านไร่หลวง  แพร่ เขต ๒  60.00   10 เหรียญทองแดง
11
 บ้านสองแพรก  ระนอง  60.00   10 เหรียญทองแดง