สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันรวม ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 08.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 86 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์1 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  96.00   1 ชนะเลิศ
2
 เมตตาวิทยา  เพชรบูรณ์ เขต ๒  90.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  87.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 จุ๋งฮัวโซะเซียว  ตรัง เขต ๒  84.00   4 เหรียญทอง
5
 ศรีธรรมราชศึกษา  นครศรีธรรมราช เขต ๑  73.00   5 เหรียญเงิน
6
 เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)  สงขลา เขต ๑  72.00   6 เหรียญเงิน
7
 บ้านปล่องเหลี่ยม  สมุทรสาคร  71.00   7 เหรียญเงิน
8
 ราชประชานุเคราะห์ ๑๕(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)  เชียงราย เขต ๓  70.00   8 เหรียญเงิน
9
 บ้านหมากแข้ง  อุดรธานี เขต ๑  63.00   9 เหรียญทองแดง
10
 วัดเขียนเขต  ปทุมธานี เขต ๒  62.00   10 เหรียญทองแดง
11
 บ้านกันทรารมย์  ศรีสะเกษ เขต ๓  61.00   11 เหรียญทองแดง
12
 ราชประชานุเคราะห์ 30  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  60.00   12 เหรียญทองแดง