สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันรวม ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ป.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 08.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 83 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์1 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านคลองบอน  พังงา  90.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านจานทุ่งโนนสังข์  ร้อยเอ็ด เขต ๒  84.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 วัดวังก์ิวิเวการาม  กาญจนบุรี เขต ๓  82.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านไทยสามัคคี  สระแก้ว เขต ๒  75.00   4 เหรียญเงิน
5
 บ้านเชียงยืน  น่าน เขต ๑  74.00   5 เหรียญเงิน
6
 บ้านหนองบัวทอง  ศรีสะเกษ เขต ๔  73.00   6 เหรียญเงิน
7
 อนุบาลสมุทรสาคร  สมุทรสาคร  72.00   7 เหรียญเงิน
8
 บ้านบาโงดุดุง  นราธิวาส เขต ๓  71.00   8 เหรียญเงิน
9
 บ้านหนองจาน  นครราชสีมา เขต ๗  70.00   9 เหรียญเงิน
10
 บ้านตองม่วงชุม  เชียงราย เขต ๔  62.00   10 เหรียญทองแดง
11
 วัดลำนาว  นครศรีธรรมราช เขต ๒  61.00   11 เหรียญทองแดง
12
 บ้านบึงเฒ่า  พิจิตร เขต ๑  60.00   12 เหรียญทองแดง