สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 13.30–17.30
รหัสการแข่งขัน 82 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บูรณะรำลึก  ตรัง เขต ๑  54.00   1 ชนะเลิศ
2
 องค์การบริหารจังหวัดกำแพงเพชร  กำแพงเพชร เขต ๑  52.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ปราจีนบุรี เขต ๑  50.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ด่านขุนทด  นครราชสีมา เขต ๕  49.00   4 ได้เข้าร่วม
5
 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์  เพชรบูรณ์ เขต ๑  48.00   5 ได้เข้าร่วม
6
 บ้านปล่องเหลี่ยม  สมุทรสาคร  48.00   5 ได้เข้าร่วม
7
 อบจ.เชียงราย  เชียงราย เขต ๑  45.00   7 ได้เข้าร่วม
8
 ศึกษาสงเคราะห์นางรอง  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  38.00   8 ได้เข้าร่วม
9
 ธิดาแม่พระ  สุราษฎร์ธานี เขต ๑  36.00   9 ได้เข้าร่วม
10
 บ้านหมากแข้ง  อุดรธานี เขต ๑  36.00   9 ได้เข้าร่วม
11
 บ้านเกาะรัง  ลพบุรี เขต ๒  34.00   11 ได้เข้าร่วม
12
 จุ๋งฮัวโซะเซียว  ตรัง เขต ๒  0.00   12 ได้เข้าร่วม