สรุปผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 14.30–17.30
รหัสการแข่งขัน 79 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านนาสีนวล  สกลนคร เขต ๒  91.50   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านห้วยผึ้ง  เชียงราย เขต ๓  90.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บูรณะรำลึก  ตรัง เขต ๑  90.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
4
 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  89.25   4 เหรียญทอง
5
 เทศบาล 3 (ชาญวิทยา)  เพชรบูรณ์ เขต ๑  89.25   4 เหรียญทอง
6
 ศึกษาสงเคราะห์นางรอง  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  88.50   6 เหรียญทอง
7
 บ้านหมากแข้ง  อุดรธานี เขต ๑  87.75   7 เหรียญทอง
8
 เทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)  ชุมพร เขต ๑  87.00   8 เหรียญทอง
9
 ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี  กลุ่ม ศส. ภาคใต้  86.50   9 เหรียญทอง
10
 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย  กาญจนบุรี เขต ๔  86.25   10 เหรียญทอง
11
 ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  85.25   11 เหรียญทอง
12
 มารีวิทยากบินทร์บุรี  ปราจีนบุรี เขต ๒  84.75   12 เหรียญทอง