สรุปผลการแข่งขัน การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 15.30-19.30
รหัสการแข่งขัน 71 สถานที่แข่งขัน เวที1 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 วังแก้ววิทยา  ลำปาง เขต ๓  86.32   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านมาบแก  นครสวรรค์ เขต ๒  85.64   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านบางรูป  สุราษฎร์ธานี เขต ๓  84.90   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 วีรนาทศึกษามูลนิธิ  พัทลุง เขต ๑  84.66   4 เหรียญทอง
5
 เทศบาล 5  กาญจนบุรี เขต ๑  83.66   5 เหรียญทอง
6
 นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร  เพชรบุรี เขต ๒  82.32   6 เหรียญทอง
7
 เทศบาลวัดสระทอง  ร้อยเอ็ด เขต ๑  79.66   7 เหรียญเงิน
8
 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)  พิษณุโลก เขต ๑  78.00   8 เหรียญเงิน
9
 วัดเพิ่มประสิทธิผล  สิงห์บุรี  77.66   9 เหรียญเงิน
10
 บ้านงาช้าง  ชุมพร เขต ๑  76.00   10 เหรียญเงิน
11
 บ้านทันดู่เหนือ  มหาสารคาม เขต ๓  73.32   11 เหรียญเงิน
12
 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์  ขอนแก่น เขต ๒  72.32   12 เหรียญเงิน