สรุปผลการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 11.30-13.30
รหัสการแข่งขัน 66 สถานที่แข่งขัน เวที1 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 วัดแหลมหว้า  ชัยนาท  86.60   1 ชนะเลิศ
2
 ท่าไร่วิทยา  บึงกาฬ  86.40   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง  ตาก เขต ๒  86.40   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
4
 สังข์ทองวิทยา  กระบี่  85.60   4 เหรียญทอง
5
 บ้านห้วยห้าง  ลำพูน เขต ๒  84.00   5 เหรียญทอง
6
 บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)  นครราชสีมา เขต ๕  83.40   6 เหรียญทอง
7
 วัดใหม่ดงสัก  กาญจนบุรี เขต ๓  81.60   7 เหรียญทอง
8
 อนุบาลตรัง  ตรัง เขต ๑  81.60   7 เหรียญทอง
9
 วัดราษฎร์บำรุง  ชุมพร เขต ๒  81.40   9 เหรียญทอง
10
 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์  ขอนแก่น เขต ๔  80.80   10 เหรียญทอง
11
 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎ์  สมุทรสาคร  80.80   10 เหรียญทอง
12
 อนุบาลพิจิตร  พิจิตร เขต ๑  80.60   12 เหรียญทอง