สรุปผลการแข่งขัน การประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 08.00-15.00
รหัสการแข่งขัน 64 สถานที่แข่งขัน เวที4 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านบางน้ำจืด  สมุทรสาคร  93.17   1 ชนะเลิศ
2
 วัดพิชัยยาราม  ชุมพร เขต ๑  90.33   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ราชประชานุเคราะห์ 32  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  89.33   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม)  นครราชสีมา เขต ๕  88.99   4 เหรียญทอง
5
 บ้านเนินพลับหวาน  ชลบุรี เขต ๓  87.33   5 เหรียญทอง
6
 ตากสินราชานุสรณ์  ตาก เขต ๑  86.00   6 เหรียญทอง
7
 บ้านวังถ้ำ  อุตรดิตถ์ เขต ๑  86.00   6 เหรียญทอง
8
 บ้านมะกอก  มหาสารคาม เขต ๑  82.01   8 เหรียญทอง
9
 บ้านหินแร่  ฉะเชิงเทรา เขต ๒  81.83   9 เหรียญทอง
10
 บ้านร่มเกล้า 2  ตาก เขต ๒  80.49   10 เหรียญทอง
11
 ราชประชานุเคราะห์ 3  ชุมพร เขต ๒  75.84   11 เหรียญเงิน