สรุปผลการแข่งขัน การประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้น ป.๑-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 13.00-20.00
รหัสการแข่งขัน 63 สถานที่แข่งขัน เวที3 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านหนองหมอ  ตรัง เขต ๒  93.10   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านเนินพลับหวาน  ชลบุรี เขต ๓  90.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ)  ชลบุรี เขต ๑  89.40   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ตากสินราชานุสรณ์  ตาก เขต ๑  87.40   4 เหรียญทอง
5
 อนุบาลเชียงราย  เชียงราย เขต ๑  85.20   5 เหรียญทอง
6
 วัดกาญจนาราม  สุราษฎร์ธานี เขต ๑  84.80   6 เหรียญทอง
7
 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)  สุโขทัย เขต ๑  84.80   6 เหรียญทอง
8
 อนุบาลนครราชสีมา  นครราชสีมา เขต ๑  84.60   8 เหรียญทอง
9
 ชุมชนดงเย็น  อุดรธานี เขต ๓  84.40   9 เหรียญทอง
10
 บ้านทรายแดง  ระนอง  83.00   10 เหรียญทอง
11
 ประตูชัย  พระนครศรีอยุธยา เขต ๑  80.80   11 เหรียญทอง
12
 พระกุมารมหาสารคาม  มหาสารคาม เขต ๑  78.80   12 เหรียญเงิน
13
   ระนอง  0.00   13 ได้เข้าร่วม