สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 17.00-19.00
รหัสการแข่งขัน 626 สถานที่แข่งขัน เวทีใหญ่ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี เขต ๑  86.33   1 ชนะเลิศ
2
 สวนหม่อน  นครราชสีมา เขต ๑  81.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑