สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 11.00-13.00
รหัสการแข่งขัน 625 สถานที่แข่งขัน เวทีใหญ่ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านทุ่งเลน  ศรีสะเกษ เขต ๔  99.60   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านผือ  ศรีสะเกษ เขต ๒  98.60   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านค่ายทะยิง  นครราชสีมา เขต ๕  97.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 วัดบ้านฉาง  ระยอง เขต ๑  93.30   4 เหรียญทอง
5
 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  91.30   5 เหรียญทอง
6
 บ้านเนินมะปราง  พิษณุโลก เขต ๒  91.00   6 เหรียญทอง
7
 อนุบาลละงู  สตูล  90.30   7 เหรียญทอง
8
 บ้านเข็กน้อย  เพชรบูรณ์ เขต ๒  89.00   8 เหรียญทอง
9
 ไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)  ชุมพร เขต ๑  88.00   9 เหรียญทอง
10
 บ้านทุ่งปรือ  กระบี่  87.30   10 เหรียญทอง
11
 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต  สุพรรณบุรี เขต ๓  86.30   11 เหรียญทอง
12
 อนุบาลวัดหนองม่วง  ลพบุรี เขต ๒  85.00   12 เหรียญทอง