สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.00-11.00
รหัสการแข่งขัน 623 สถานที่แข่งขัน เวทีใหญ่ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านแก่งจูงนาง  พิษณุโลก เขต ๒  95.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านหนองตะเข้-หนองตูม  นครราชสีมา เขต ๓  94.66   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 วัดโพธิ์ศรีบรรจง  นครราชสีมา เขต ๗  94.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านหนองเต่าสามัคคี  กำแพงเพชร เขต ๑  93.33   4 เหรียญทอง
5
 บ้านเขาแดง  สงขลา เขต ๑  93.33   4 เหรียญทอง
6
 บ้านทุ่งนาน้อย  เชียงราย เขต ๔  93.00   6 เหรียญทอง
7
 ดอนสีนวน  ชัยนาท  92.33   7 เหรียญทอง
8
 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น  อำนาจเจริญ  92.33   7 เหรียญทอง
9
 วัดด่านสำโรง  สมุทรปราการ เขต ๑  89.33   9 เหรียญทอง
10
 บ้านเขาปูน  สุราษฎร์ธานี เขต ๓  89.00   10 เหรียญทอง
11
 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐  ลพบุรี เขต ๑  84.66   11 เหรียญทอง