สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้งประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 09.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 621 สถานที่แข่งขัน พื้นที่ข้างเวทีฝั่งซ้าย เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  กาญจนบุรี เขต ๑  89.00   1 ชนะเลิศ
2
 ชุมชนบัวคำ  ร้อยเอ็ด เขต ๓  88.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 วัดไผ่ล้อม  อ่างทอง  82.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 อนุบาลศรีสะเกษ  ศรีสะเกษ เขต ๑  80.33   4 เหรียญทอง
5
 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์  กาฬสินธุ์ เขต ๑  80.00   5 เหรียญทอง
6
 ชุมชนวัดวังเคียน  ชัยนาท  77.00   6 เหรียญเงิน
7
 บ้านฉลอง  ภูเก็ต  76.00   7 เหรียญเงิน
8
 ราชประชานุเคราะห์ 6  นครศรีธรรมราช เขต ๒  75.33   8 เหรียญเงิน
9
 บ้านเขาสามหน่วย  กระบี่  0.00   9 ได้เข้าร่วม