สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 09.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 620 สถานที่แข่งขัน พื้นที่ข้างเวทีฝั่งขวา เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189  กำแพงเพชร เขต ๒  93.33   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านเวียงฝาง  เชียงใหม่ เขต ๓  92.33   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา  ขอนแก่น เขต ๕  91.33   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 วัดบ้านไร่  นครสวรรค์ เขต ๒  91.33   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
5
 ผังปาล์ม 1  สตูล  90.33   5 เหรียญทอง
6
 บ้านม่วงเฒ่า  อุบลราชธานี เขต ๒  89.00   6 เหรียญทอง
7
 บ้านนาทะเล  ตรัง เขต ๑  88.33   7 เหรียญทอง
8
 บ้านหนองบัว  นครราชสีมา เขต ๗  87.66   8 เหรียญทอง
9
 บ้านสี่แยกสามัคคี  สุราษฎร์ธานี เขต ๓  86.00   9 เหรียญทอง
10
 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก  ราชบุรี เขต ๒  83.33   10 เหรียญทอง
11
 วัดไผ่ล้อม  ระยอง เขต ๑  78.66   11 เหรียญเงิน
12
 วัดกร่างทองราษฏร์บูรณะ  กาญจนบุรี เขต ๑  78.33   12 เหรียญเงิน
13
 หาดทรายทอง  ตรัง เขต ๑  0.00   13 ได้เข้าร่วม