สรุปผลการแข่งขัน การประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 14.00-19.00
รหัสการแข่งขัน 62 สถานที่แข่งขัน เวที4 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านแม่อมกิ  ตาก เขต ๒  91.80   1 ชนะเลิศ
2
 ตากสินราชานุสรณ์  ตาก เขต ๑  89.60   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ราชานุเคราะห์  พะเยา เขต ๒  87.80   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ห้วยหว้าวิทยาคม  ขอนแก่น เขต ๑  87.40   4 เหรียญทอง
5
 วัดโคกสวย  พังงา  83.80   5 เหรียญทอง
6
 เทพมิตรศึกษา  สุราษฎร์ธานี เขต ๑  82.00   6 เหรียญทอง
7
 บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)  นครราชสีมา เขต ๕  81.40   7 เหรียญทอง
8
 สะแกราชวิทยาคม  นครราชสีมา เขต ๓  81.00   8 เหรียญทอง
9
 โรตารี่กรุงเทพ  ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒  81.00   8 เหรียญทอง
10
 อนุบาลทับกวาง  สระบุรี เขต ๒  78.20   10 เหรียญเงิน
11
 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  77.00   11 เหรียญเงิน
12
 ชุมชนประชานิคม  ชุมพร เขต ๑  74.00   12 เหรียญเงิน