สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 09.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 619 สถานที่แข่งขัน พื้นที่ข้างเวทีฝั่งซ้าย เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย  นครพนม เขต ๒  91.60   1 ชนะเลิศ
2
 ศิริราษฎร์วิทยา  สุรินทร์ เขต ๑  91.30   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านกุดธาตุ  ขอนแก่น เขต ๕  87.30   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 เขื่อนเจ้าพระยา  ชัยนาท  85.30   4 เหรียญทอง
5
 วัดบ้านดง  พิษณุโลก เขต ๑  84.00   5 เหรียญทอง