สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 15.00-18.00
รหัสการแข่งขัน 618 สถานที่แข่งขัน พื้นที่ข้างเวทีฝั่งขวา เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านหลวง  เชียงใหม่ เขต ๒  88.33   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านซำตะเคียน (ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)  พิษณุโลก เขต ๒  88.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 วัดกาญจนาราม  สุราษฎร์ธานี เขต ๑  87.66   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านช่องด่าน  กาญจนบุรี เขต ๔  87.00   4 เหรียญทอง
5
 บ้านทรายขาว  กระบี่  86.00   5 เหรียญทอง
6
 อนุบาลตาพระยา  สระแก้ว เขต ๒  86.00   5 เหรียญทอง
7
 ภูเค็งพัฒนา  น่าน เขต ๑  85.60   7 เหรียญทอง
8
 บ้านจาน  นครราชสีมา เขต ๕  85.33   8 เหรียญทอง
9
 บ้านขี้เหล็ก  ชัยภูมิ เขต ๓  84.66   9 เหรียญทอง
10
 ราชประชานุเคราะห์ 8  นครศรีธรรมราช เขต ๔  84.33   10 เหรียญทอง
11
 บ้านหลุมข้าว  นครราชสีมา เขต ๑  83.33   11 เหรียญทอง
12
 วัดทุ่งเพล  จันทบุรี เขต ๒  78.66   12 เหรียญเงิน