สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 09.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 616 สถานที่แข่งขัน อาคารกีฬา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 อนุบาลวัดอ่างทอง  อ่างทอง  84.70   1 ชนะเลิศ
2
 ชุมชนวัดวังเคียน  ชัยนาท  83.70   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 อนุบาลศรีสะเกษ  ศรีสะเกษ เขต ๑  79.70   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 วัดไทรทอง  ตราด  79.70   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
5
 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์  กาฬสินธุ์ เขต ๑  77.70   5 เหรียญเงิน
6
 ราชประชานุเคราะห์ 6  นครศรีธรรมราช เขต ๒  75.00   6 เหรียญเงิน