สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 15.00-18.00
รหัสการแข่งขัน 615 สถานที่แข่งขัน อาคารกีฬา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์  ชัยนาท  88.33   1 ชนะเลิศ
2
 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)  เชียงราย เขต ๔  86.67   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา  ขอนแก่น เขต ๕  86.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 วัดบ้านไร่  นครสวรรค์ เขต ๒  86.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
5
 บ้านจาน  นครราชสีมา เขต ๕  84.67   5 เหรียญทอง
6
 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3  สตูล  84.67   5 เหรียญทอง
7
 ไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)  ชุมพร เขต ๑  84.00   7 เหรียญทอง
8
 บ้านปรีง  สุรินทร์ เขต ๒  84.00   7 เหรียญทอง
9
 บ้านแม่ทราย  แพร่ เขต ๑  83.33   9 เหรียญทอง
10
 วัดนางแก้ว  ราชบุรี เขต ๒  83.33   9 เหรียญทอง
11
 บ้านห้วยพลู  กระบี่  81.00   11 เหรียญทอง
12
 บ่อทองวิทยา  ปราจีนบุรี เขต ๒  78.33   12 เหรียญเงิน