สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภททางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 09.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 612 สถานที่แข่งขัน อาคารกีฬา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  95.00   1 ชนะเลิศ
2
 วัดพระปรางค์มุนี  สิงห์บุรี  92.50   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านพะวร  ศรีสะเกษ เขต ๒  92.50   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑