สรุปผลการแข่งขัน การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 13.00-14.00
รหัสการแข่งขัน 611 สถานที่แข่งขัน เวทีใหญ่ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)  สระบุรี เขต ๑  90.33   1 ชนะเลิศ
2
 เพชรหนองขาม  นครราชสีมา เขต ๗  88.66   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 พญาไท  กรุงเทพมหานคร  88.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านห้วยหาร  นครศรีธรรมราช เขต ๓  85.00   4 เหรียญทอง
5
 วัดไผ่ล้อม  อ่างทอง  83.66   5 เหรียญทอง
6
 บ้านเสมา  นครราชสีมา เขต ๕  83.66   5 เหรียญทอง
7
 บ้านบางฉาง  นครศรีธรรมราช เขต ๔  82.00   7 เหรียญทอง
8
 บ้านสบมาง  น่าน เขต ๒  81.33   8 เหรียญทอง
9
 อนุบาลพะเยา  พะเยา เขต ๑  81.33   8 เหรียญทอง
10
 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์  ชุมพร เขต ๑  80.66   10 เหรียญทอง
11
 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี  ลำปาง เขต ๑  80.66   10 เหรียญทอง