สรุปผลการแข่งขัน การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 11.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 610 สถานที่แข่งขัน เวทีใหญ่ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านโจดม่วง  ศรีสะเกษ เขต ๒  90.66   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านหนองหมี  บุรีรัมย์ เขต ๓  88.33   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)  เชียงราย เขต ๓  87.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 วัดตะเคียนทอง  จันทบุรี เขต ๒  86.00   4 เหรียญทอง
5
 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)  เชียงราย เขต ๑  85.66   5 เหรียญทอง
6
 บ้านหนองปลาสะวาย  ลำพูน เขต ๒  85.33   6 เหรียญทอง
7
 บ้านท่าสำราญ  หนองคาย เขต ๑  85.00   7 เหรียญทอง
8
 วัดกาญจนาราม  สุราษฎร์ธานี เขต ๑  85.00   7 เหรียญทอง
9
 วัดบ้านโนน  ปราจีนบุรี เขต ๑  84.66   9 เหรียญทอง
10
 บ้านสองพี่น้อง  ระนอง  84.33   10 เหรียญทอง
11
 บ้านทุ่งปรือ  กระบี่  83.33   11 เหรียญทอง