สรุปผลการแข่งขัน การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 10.00-11.00
รหัสการแข่งขัน 609 สถานที่แข่งขัน เวทีใหญ่ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐  ลพบุรี เขต ๑  86.67   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านหยวก  อุดรธานี เขต ๔  84.33   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 หนองโตง "สุรวิทยาคม"  สุรินทร์ เขต ๑  83.67   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านหนองแข้  สระแก้ว เขต ๒  83.00   4 เหรียญทอง
5
 บ้านบุยาว  ศรีสะเกษ เขต ๒  81.67   5 เหรียญทอง
6
 วอนนภาศัพท์  ชลบุรี เขต ๑  79.67   6 เหรียญเงิน
7
 บ้านสันต้นขาม  เชียงราย เขต ๑  74.33   7 เหรียญเงิน
8
 บ้านควนโส  สงขลา เขต ๒  73.67   8 เหรียญเงิน
9
 บ้านคลองตูก  นครศรีธรรมราช เขต ๒  72.00   9 เหรียญเงิน
10
 ชุมชนบ้านบางโหนด  นครศรีธรรมราช เขต ๔  70.33   10 เหรียญเงิน
11
 อนุบาลตากฟ้า  นครสวรรค์ เขต ๓  70.00   11 เหรียญเงิน