สรุปผลการแข่งขัน การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 09.00-10.00
รหัสการแข่งขัน 608 สถานที่แข่งขัน เวทีใหญ่ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 หาดทรายทองวิทยาคาร  น่าน เขต ๑  85.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านหินประกาย  พิษณุโลก เขต ๒  83.67   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 วัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)  สระบุรี เขต ๑  80.67   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านคลองขุด  สตูล  77.33   4 เหรียญเงิน
5
 บ้านกกจั่น  เพชรบูรณ์ เขต ๑  75.33   5 เหรียญเงิน
6
 วัดสลักเพชร  ตราด  74.00   6 เหรียญเงิน
7
 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี  บึงกาฬ  73.33   7 เหรียญเงิน
8
 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์)  สระบุรี เขต ๒  73.33   7 เหรียญเงิน
9
 บ้านหนองแวงมน  ขอนแก่น เขต ๓  72.33   9 เหรียญเงิน
10
 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า  อุดรธานี เขต ๔  68.67   10 เหรียญทองแดง
11
 บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)  ชุมพร เขต ๑  66.33   11 เหรียญทองแดง
12
 ชุมชนบ้านน้ำน้อย  สงขลา เขต ๒  64.67   12 เหรียญทองแดง