สรุปผลการแข่งขัน การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 12.00-13.00
รหัสการแข่งขัน 607 สถานที่แข่งขัน เวทีใหญ่ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 เทศบาลวัดเวฬุวัน  ร้อยเอ็ด เขต ๑  88.66   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านนางามมิตรภาพที่ 131  สระแก้ว เขต ๒  87.33   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านภูเขาลาด  นครราชสีมา เขต ๑  86.66   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231  สุโขทัย เขต ๑  84.00   4 เหรียญทอง
5
 บ้านหลวง  เชียงใหม่ เขต ๕  83.33   5 เหรียญทอง
6
 บ้านวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)  สกลนคร เขต ๓  83.00   6 เหรียญทอง
7
 วัดห้วยดั้ง  พิษณุโลก เขต ๓  82.00   7 เหรียญทอง
8
 บ้านคลองตูก  นครศรีธรรมราช เขต ๒  81.33   8 เหรียญทอง
9
 บ้านหนองเสือช้าง  ชลบุรี เขต ๑  81.00   9 เหรียญทอง
10
 วัดสวนอัมพวัน  ชัยนาท  80.66   10 เหรียญทอง
11
 บ้านไสขาม  นครศรีธรรมราช เขต ๓  79.00   11 เหรียญเงิน