สรุปผลการแข่งขัน การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 11.00-13.00
รหัสการแข่งขัน 602 สถานที่แข่งขัน อาคารกีฬา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)  ศรีสะเกษ เขต ๔  98.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านท่ามะปริง  ชุมพร เขต ๑  96.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 วัดทุ่งสว่าง  นครราชสีมา เขต ๑  94.67   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านขี้เหล็ก  ชัยภูมิ เขต ๓  93.67   4 เหรียญทอง
5
 วัดแม่แก้ดน้อย  เชียงใหม่ เขต ๒  92.34   5 เหรียญทอง
6
 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)  เชียงราย เขต ๑  91.33   6 เหรียญทอง
7
 วัดท่ายาง  นครศรีธรรมราช เขต ๒  91.00   7 เหรียญทอง
8
 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต  สุพรรณบุรี เขต ๓  90.33   8 เหรียญทอง
9
 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง  แพร่ เขต ๑  90.00   9 เหรียญทอง
10
 ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม  ปทุมธานี เขต ๒  89.67   10 เหรียญทอง
11
 ธรรมยานประยุต  สระแก้ว เขต ๑  89.67   10 เหรียญทอง
12
 ราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร  กลุ่ม ศส. ภาคใต้  89.34   12 เหรียญทอง