สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 12.00-15.00
รหัสการแข่งขัน 590 สถานที่แข่งขัน ห้อง1213 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 นาหนองทุ่มวิทยาคม  ขอนแก่น เขต ๕  95.00   1 ชนะเลิศ
2
 ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206  ขอนแก่น เขต ๓  93.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ราชประชานุเคราะห์ 8  นครศรีธรรมราช เขต ๔  91.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านท่าสว่าง  ศรีสะเกษ เขต ๔  90.00   4 เหรียญทอง
5
 หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์  น่าน เขต ๒  86.00   5 เหรียญทอง
6
 วัดห้วยดั้ง  พิษณุโลก เขต ๓  84.00   6 เหรียญทอง
7
 บ้านบ่อเบี้ย  อุตรดิตถ์ เขต ๒  82.00   7 เหรียญทอง
8
 ป้อมพระจุลจอมเกล้า  สมุทรปราการ เขต ๑  81.00   8 เหรียญทอง
9
 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐  ลพบุรี เขต ๑  61.00   9 เหรียญทองแดง