สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 15.00-18.00
รหัสการแข่งขัน 580 สถานที่แข่งขัน ห้อง2510 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านนิเวศน์  ร้อยเอ็ด เขต ๑  93.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านแม่ฮ้อยเงิน  เชียงใหม่ เขต ๑  90.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 วัดประสาทนิกร  ชุมพร เขต ๒  89.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านหนองหว้าตาดำ  นครราชสีมา เขต ๗  86.00   4 เหรียญทอง
5
 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง  ศรีสะเกษ เขต ๓  85.00   5 เหรียญทอง
6
 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1  สุราษฎร์ธานี เขต ๓  82.00   6 เหรียญทอง
7
 บ้านบางเหรียง  สงขลา เขต ๒  80.00   7 เหรียญทอง
8
 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ  นครสวรรค์ เขต ๒  75.00   8 เหรียญเงิน
9
 ชุมชนต่อแพวิทยา  แม่ฮ่องสอน เขต ๑  69.00   9 เหรียญทองแดง
10
 บ้านหนองกระทุ่ม  กาญจนบุรี เขต ๔  68.00   10 เหรียญทองแดง
11
 บ้านแม่น้ำคู้  ระยอง เขต ๑  68.00   10 เหรียญทองแดง
12
 บ้านทรัพย์เจริญ  จันทบุรี เขต ๒  62.00   12 เหรียญทองแดง