สรุปผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 08.00-10.30
รหัสการแข่งขัน 58 สถานที่แข่งขัน เวที2 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านเทอดไทย  เชียงราย เขต ๓  78.20   1 ชนะเลิศ
2
 ซับใหญ่วิทยาคม  ชัยภูมิ เขต ๓  76.80   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 มารีวิทยากบินทร์บุรี  ปราจีนบุรี เขต ๒  74.40   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  74.20   4 เหรียญเงิน
5
 ศึกษาสงเคราะห์ตาก  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  73.40   5 เหรียญเงิน
6
 วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)  สมุทรสาคร  73.40   5 เหรียญเงิน
7
 ราชประชานุเคราะห์ 14  หนองคาย เขต ๑  70.80   7 เหรียญเงิน
8
 เทพมิตรศึกษา  สุราษฎร์ธานี เขต ๑  69.20   8 เหรียญทองแดง
9
 ป่าไม้อุทิศ 4  ตาก เขต ๒  69.00   9 เหรียญทองแดง
10
 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง  กลุ่ม ศส. ภาคใต้  68.60   10 เหรียญทองแดง
11
 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  67.60   11 เหรียญทองแดง