สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 12.00-15.00
รหัสการแข่งขัน 574 สถานที่แข่งขัน พื้นที่ข้างเวทีฝั่งขวา เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านหนองตะเข้-หนองตูม  นครราชสีมา เขต ๓  98.67   1 ชนะเลิศ
2
 วัดเจริญราษฎร์  สงขลา เขต ๒  98.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา  นครราชสีมา เขต ๗  97.67   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ชุมชนศิลาแลง  น่าน เขต ๒  94.67   4 เหรียญทอง
5
 บ้านดู่ใหญ่  ขอนแก่น เขต ๒  93.33   5 เหรียญทอง
6
 ชุมชนวัดหนองรี  ชลบุรี เขต ๑  92.33   6 เหรียญทอง
7
 อนุบาลสรรคบุรี  ชัยนาท  87.33   7 เหรียญทอง
8
 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)  กรุงเทพมหานคร  85.67   8 เหรียญทอง