สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 15.00-18.00
รหัสการแข่งขัน 572 สถานที่แข่งขัน ห้อง1208 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 อนุบาลสรรคบุรี  ชัยนาท  92.33   1 ชนะเลิศ
2
 ชุมชนวัดหนองรี  ชลบุรี เขต ๑  85.67   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 วัดอุทัยธาราม  กรุงเทพมหานคร  83.67   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 อนุบาลศรีสะเกษ  ศรีสะเกษ เขต ๑  74.67   4 เหรียญเงิน