สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 12.00-15.00
รหัสการแข่งขัน 565 สถานที่แข่งขัน ห้อง1212 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านท่ามะปริง  ชุมพร เขต ๑  90.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านทุ่งหก  ลำปาง เขต ๑  82.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง  ร้อยเอ็ด เขต ๑  82.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
4
 บ้านน้ำริน  พิษณุโลก เขต ๒  79.00   4 เหรียญเงิน
5
 บ้านหนองขามน้อย  นครราชสีมา เขต ๖  78.00   5 เหรียญเงิน
6
 บ้านคลอง1  นครนายก  77.00   6 เหรียญเงิน
7
 อนุบาลเกาะช้าง  ตราด  76.00   7 เหรียญเงิน
8
 บ้านคลองยาง  กระบี่  75.00   8 เหรียญเงิน
9
 ชุมชนบ้านขอนขว้าง  ปราจีนบุรี เขต ๑  74.00   9 เหรียญเงิน
10
 บ้านฟ้าผ่า  ศรีสะเกษ เขต ๒  74.00   9 เหรียญเงิน
11
 วัดลำนาว  นครศรีธรรมราช เขต ๒  69.00   11 เหรียญทองแดง
12
 บ้านลานเอื้อง  สุโขทัย เขต ๑  68.00   12 เหรียญทองแดง