สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 12.00-15.00
รหัสการแข่งขัน 563 สถานที่แข่งขัน ห้อง1212 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 พระพุทธบาทวิทยา  น่าน เขต ๒  95.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านบางรูป  สุราษฎร์ธานี เขต ๓  92.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านศาลาลำดวน  สระแก้ว เขต ๑  91.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านโนนทอง  ขอนแก่น เขต ๕  79.00   4 เหรียญเงิน
5
 อ่างทองพัฒนาฯ  กำแพงเพชร เขต ๑  77.00   5 เหรียญเงิน
6
 บ้านทุ่งใหญ่  นครศรีธรรมราช เขต ๓  75.00   6 เหรียญเงิน
7
 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐  ลพบุรี เขต ๑  69.00   7 เหรียญทองแดง
8
 ชุมชนบ้านน้ำน้อย  สงขลา เขต ๒  66.00   8 เหรียญทองแดง
9
 หาดทรายทองวิทยาคาร  น่าน เขต ๑  64.00   9 เหรียญทองแดง
10
 อนุบาลสรรคบุรี  ชัยนาท  59.00   10 ได้เข้าร่วม
11
 บ้านโนนลาน  ขอนแก่น เขต ๑  57.00   11 ได้เข้าร่วม
12
 บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย  ขอนแก่น เขต ๓  56.00   12 ได้เข้าร่วม