สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายสีปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 12.00-15.00
รหัสการแข่งขัน 561 สถานที่แข่งขัน พื้นที่ข้างเวทีฝั่งขวา เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  88.70   1 ชนะเลิศ
2
 พระตำหนักสวนกุหลาบ  กรุงเทพมหานคร  80.30   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา  นครราชสีมา เขต ๗  75.30   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒