สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายสีปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 12.00-15.00
รหัสการแข่งขัน 560 สถานที่แข่งขัน พื้นที่ข้างเวทีฝั่งซ้าย เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านทุ่งนาน้อย  เชียงราย เขต ๔  86.30   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านฝ้าย  บุรีรัมย์ เขต ๓  85.60   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านปงเคียน  เชียงราย เขต ๑  85.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านพญาไพร  เชียงราย เขต ๓  84.00   4 เหรียญทอง
5
 อนุบาลท่าแซะ  ชุมพร เขต ๑  83.00   5 เหรียญทอง
6
 บ้านวังกะทะ  ชัยภูมิ เขต ๓  83.00   5 เหรียญทอง
7
 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3  สระแก้ว เขต ๒  82.60   7 เหรียญทอง
8
 บ้านครบุรีศึกษา  นครราชสีมา เขต ๗  82.00   8 เหรียญทอง
9
 อนุบาลวัดสระแก้ว  สระแก้ว เขต ๑  81.00   9 เหรียญทอง
10
 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)  นครศรีธรรมราช เขต ๑  79.00   10 เหรียญเงิน
11
 บ้านคลองลำปริง  ตรัง เขต ๑  77.60   11 เหรียญเงิน
12
 บ้านบ่อยายส้ม  ชัยนาท  77.00   12 เหรียญเงิน