สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายสีปากชามประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 558 สถานที่แข่งขัน พื้นที่ข้างเวทีฝั่งซ้าย เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านเจริญผล  พิษณุโลก เขต ๒  90.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านหนองหาร  เชียงใหม่ เขต ๒  89.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 วัดจันทนาราม  นครราชสีมา เขต ๗  88.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านทุ่งนาน้อย  เชียงราย เขต ๔  87.00   4 เหรียญทอง
5
 บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105  กาญจนบุรี เขต ๒  86.00   5 เหรียญทอง
6
 บ้านคลองพังกลาง  สุราษฎร์ธานี เขต ๓  85.00   6 เหรียญทอง
7
 บ้านเกาะใหญ่  สงขลา เขต ๒  84.00   7 เหรียญทอง
8
 ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)  นครราชสีมา เขต ๕  83.00   8 เหรียญทอง
9
 อนุบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท  82.00   9 เหรียญทอง
10
 วัดตะเคียน  ลพบุรี เขต ๑  81.00   10 เหรียญทอง
11
 ครบุรีวิทยา  นครราชสีมา เขต ๓  80.00   11 เหรียญทอง