สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 15.00-18.00
รหัสการแข่งขัน 556 สถานที่แข่งขัน อาคารกีฬา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี  นครราชสีมา เขต ๖  91.33   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านคลองกำ  กระบี่  88.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 วัดบ้านไร่  นครสวรรค์ เขต ๒  87.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ชุมชนวัดหนองรี  ชลบุรี เขต ๑  85.67   4 เหรียญทอง
5
 อนุบาลละงู  สตูล  85.00   5 เหรียญทอง
6
 บ้านผือ(ประชาพัฒนา)  สุรินทร์ เขต ๒  84.67   6 เหรียญทอง
7
 เกษตรศิลปวิทยา  ชัยภูมิ เขต ๒  84.67   6 เหรียญทอง
8
 วัดยาง(มีมานะวิทยา)  พิษณุโลก เขต ๑  84.33   8 เหรียญทอง
9
 วัดกาญจนาราม  สุราษฎร์ธานี เขต ๑  84.33   8 เหรียญทอง
10
 วัดหนามแดง  สมุทรปราการ เขต ๒  84.00   10 เหรียญทอง
11
 วัดประชุมธรรม  ชัยนาท  83.33   11 เหรียญทอง
12
 บัวสลีวิทยา  เชียงราย เขต ๒  82.00   12 เหรียญทอง