สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันเต้นแอโรบิกประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 20.00-22.00
รหัสการแข่งขัน 551 สถานที่แข่งขัน เวทีใหญ่ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 พญาไท  กรุงเทพมหานคร  84.33   1 ชนะเลิศ
2
 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์  กาฬสินธุ์ เขต ๑  80.33   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑