สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันเต้นแอโรบิกประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 11.30-14.00
รหัสการแข่งขัน 550 สถานที่แข่งขัน เวทีใหญ่ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 วัดท่ายาง  นครศรีธรรมราช เขต ๒  92.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านทุ่งปรือ  กระบี่  91.67   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านทุ่งใหญ่  อุดรธานี เขต ๓  91.33   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 วัดคลองพลู  จันทบุรี เขต ๒  90.33   4 เหรียญทอง
5
 บ้านหนองจานใต้  นครราชสีมา เขต ๗  90.00   5 เหรียญทอง
6
 บ้านป่าเหมือด  เชียงราย เขต ๓  89.67   6 เหรียญทอง
7
 ร่มเกล้าปางตอง  แม่ฮ่องสอน เขต ๑  89.33   7 เหรียญทอง
8
 ชุมชนบ้านขอนขว้าง  ปราจีนบุรี เขต ๑  88.67   8 เหรียญทอง
9
 คำบงพิทยาคม  กาฬสินธุ์ เขต ๓  88.33   9 เหรียญทอง
10
 บ้านโฮ่ง(ลี้)  ลำพูน เขต ๒  88.33   9 เหรียญทอง
11
 บ้านเขาไม้แก้ว  ปราจีนบุรี เขต ๒  86.67   11 เหรียญทอง
12
 ไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)  ชุมพร เขต ๑  86.33   12 เหรียญทอง