สรุปผลการแข่งขัน การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 10.30-12.00
รหัสการแข่งขัน 545 สถานที่แข่งขัน ห้อง1208 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 คำคาราษฎร์บำรุง  กาฬสินธุ์ เขต ๑  96.00   1 ชนะเลิศ
2
 ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)  นครราชสีมา เขต ๕  95.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 วัดบางแสม  ฉะเชิงเทรา เขต ๑  94.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 วัดท่ายาง  นครศรีธรรมราช เขต ๒  93.00   4 เหรียญทอง
5
 อนุบาลสากเหล็ก  พิจิตร เขต ๑  92.00   5 เหรียญทอง
6
 ชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)  ตาก เขต ๒  91.00   6 เหรียญทอง
7
 บ้านนาดีโคกสวาท  มุกดาหาร  90.00   7 เหรียญทอง
8
 ไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)  ชุมพร เขต ๑  88.00   8 เหรียญทอง
9
 บ้านควนเนียง  สงขลา เขต ๒  85.00   9 เหรียญทอง
10
 บ้านต่อเรือ  เชียงใหม่ เขต ๖  84.00   10 เหรียญทอง
11
 ชุมชนวัดแสนตุ้ง  ตราด  83.00   11 เหรียญทอง
12
 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)  นครนายก  82.00   12 เหรียญทอง