สรุปผลการแข่งขัน การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 14.30-15.30
รหัสการแข่งขัน 543 สถานที่แข่งขัน ห้อง1208 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านปากยาง  พิษณุโลก เขต ๒  98.00   1 ชนะเลิศ
2
 วิชิตสงคราม  ภูเก็ต  97.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 วัดควนสมบูรณ์  นครศรีธรรมราช เขต ๓  96.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ชุมชนวัดทำเลทอง  ปทุมธานี เขต ๒  95.00   4 เหรียญทอง
5
 บ้านเสมา  นครราชสีมา เขต ๕  94.00   5 เหรียญทอง
6
 บ้านวังคอไหฯ  ชัยนาท  93.00   6 เหรียญทอง
7
 ประถมนนทรี  กรุงเทพมหานคร  92.00   7 เหรียญทอง
8
 บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)  ยโสธร เขต ๑  91.00   8 เหรียญทอง
9
 บ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์)  พะเยา เขต ๑  90.00   9 เหรียญทอง
10
 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา  นครราชสีมา เขต ๗  89.00   10 เหรียญทอง
11
 บ้านเขาปูน  สุราษฎร์ธานี เขต ๓  85.00   11 เหรียญทอง
12
 วัดข่วงสิงห์  เชียงใหม่ เขต ๑  78.00   12 เหรียญเงิน